PAMO NG LPPWP AT CRFMS NAGSAGAWA NG KAP SURVEY SA MGA RESIDENTE NG MGA COASTAL BARANGAY NA KATABI NG WETLAND PARK

Ang Protected Area Management Office (PAMO) ng Las Piñas Parañaque Wetland Park (LPPWP), kasama ang Coastal Resources and Foreshore Management Section (CRFMS) ng Conservation and Development Division (CDD) ng DENR National Capital Region, ay nagsagawa ng Knowledge, Attitude, and Practices (KAP) survey sa mga residente ng anim na coastal barangay na katabi ng wetland park. Ang sarbey ay naglalayon na masuri at mangalap ng mga ideya sa kung ano ang alam ng mga nakibahagi rito gaya ng kanilang nararamdaman at kasanayan kaugnay ng LPPWP. Ang mga resulta ng sarbey ay gagamitin sa pagdidisenyo ng mga target na interbensyon, mga kampanyang pang-edukasyon, at mga estratehiya upang matugunan ang mga puwang, baguhin ang mga pananaw, at isulong ang mga positibong pag-uugali sa loob ng lokal na komunidad tungo sa proteksyon at konserbasyon ng LPPWP.