PAGGAWAD NG BAGONG TAHANAN NG LOKAL NA PAMAHALAAN NG MALABON PARA SA MGA KWALIPIKADONG PAMILYA SA ILALIM NG MANILA BAY REHABILITATION PROGRAM

Isa ang DENR Metropolitan Environmental Office-North (MEO-North) sa mga ahensya ng pamahalaan na naimbitahan ng Malabon City government na saksihan ang paggawad ng bagong tahanan sa mga maralitang lungsod na inilikas mula sa kanilang mga barong-barong sa tabi ng ilog.

Ang mga kwalipikadong pamilya na apektado ng ginagawang easement recovery program ng DENR sa ilalim ng Manila Bay Rehabilitation Program ay may pagkakataon nang manirahan sa isang disente at ligtas na bahay na kaloob ng pamahalaang lungsod at National Housing Authority (NHA). Ang pagbawi at pagpapaunlad ng easement areas sa gilid ng mga ilog ay bahagi ng Manila Bay Rehabilitation Program.