Department of Environment and Natural Resources

 

Panunumpa ng Kawani ng Gobyerno

 

 

 

 Ako’y kawani ng gobyerno,

Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay

Dahil dito,

Ako’y papasok ng maaga at magtatrabaho nang lampas

Sa takdang oras, kung kinakailangan;

Magsisilbi nang magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan;

Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba

Pang pag-aari ng pamahalaan;

Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa

Lumalapit sa aming tanggapan;

At sa panahong ito;

Ako at ang aking kapwa kawani ay kailangan tungo sa isang

Maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas

Sa harap ninyong lahat, ako’y taos pusong nanunumpa.

 

Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala;

Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan

Sa sarili kong kapakanan

Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol;

 

Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan

Upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas;

Sapagka’t ako’y isang kawani ng gobyerno ay tungkulin ko

Ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko

 

NEWS

 tokatoka award

February 20, 2019

LOOK: DENR National Capital Region Assistant Regional Director for Management Services Gwendolyn C. Bambalan and Conservation and Development Division Chief, Forester Aida E. Esguerra receive the Plaque of Appreciation awarded by Manila Water to the regional office in recognition of its role in the success of the company's Toka Toka Water Advocacy Program.

Toka Toka is Manila Water’s environmental advocacy on the proper management of liquid waste and the revival of waterways in Metro Manila by encouraging the public to practice the four "S", namely: "Sipsip Poso Negro" (regular septic tank desludging); "Sewer Line Connection"; "Segregation ng Basura (Solid waste segregation); and "Share and Spread the Word" (advocacy).

The award was given on Wednesday, 20 February 2019, at the Marquee Tent, Shangri-la EDSA, in Mandaluyong City.

OTHER NEWS

Abangan ang pinakabagong news and information program ng DENR National Capital Region, ang Natural Connections....

nc teaser

more vid

PHOTO RELEASES

OTHER LINKS

  • office-of-the-president

  •   
  • rpseal

        *EMB   *MGB   *FMB   * PAWB  * LMB    * ERDB