Department of Environment and Natural Resources

 

Panunumpa ng Kawani ng Gobyerno

 

 

 

 Ako’y kawani ng gobyerno,

Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay

Dahil dito,

Ako’y papasok ng maaga at magtatrabaho nang lampas

Sa takdang oras, kung kinakailangan;

Magsisilbi nang magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan;

Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba

Pang pag-aari ng pamahalaan;

Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa

Lumalapit sa aming tanggapan;

Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala;

Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan

Sa sarili kong kapakanan

Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol;

 

Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan

Upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas;

Sapagka’t ako’y isang kawani ng gobyerno ay tungkulin ko

Ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko

 

At sa panahong ito;

Ako at ang aking kapwa kawani ay kailangan tungo sa isang

Maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas

Sa harap ninyong lahat, ako’y taos pusong nanunumpa.

 

NEWS

denr-ncr all for the environment 

  

ALL FOR THE ENVIRONMENT!

June 5, 2017

 

DENR-NCR officials, led by Regional Director Lourdes C. Wagan (extreme left) and Assistant Regional Director for Technical Services Dr. Sofio B. Quintana (extreme right) hold their planting tools to express their support and participation to the first-ever “National Ecology Center: Landscaping Contest 2017”.

Launched in time of World Environment Day celebration on Monday, 05 June 2017, the contest aimed to enhance the plants and trees at the National Ecology Center (NEC) and is open to the different divisions of DENR-NCR. The contest will run from 5 June 2017 to July 28, 2017 and announcement of the winner will be on July 31, 2017.

The NEC currently houses three government offices, namely the DENR-NCR, the Environmental Management Bureau-National Capital Region (EMB-NCR) and the Laguna Lake Development Authority (LLDA). It is located along East Avenue in Diliman, Quezon City (in between Lung Center of the Philippines and Banko Sentral ng Pilipinas and is regularly frequented by clients of said offices.

DENR-NCR Regional Director Lourdes C. Wagan expressed hope that the contest will not only help improve the existing gardens at the NEC but promote camaraderie and teamwork among the officials and employees of the agency as well. This, she says, will help improve over-all client experience as NEC visitors will not only be treated with a view of well-maintained gardens but be accommodated by efficient and happy DENR-NCR employees.    

 

 

PHOTO RELEASES

OTHER LINKS

  • office-of-the-president

  •   
  • rpseal

        *EMB   *MGB   *FMB   * PAWB  * LMB    * ERDB