Department of Environment and Natural Resources

 

Panunumpa ng Kawani ng Gobyerno

 

 

 

 Ako’y kawani ng gobyerno,

Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay

Dahil dito,

Ako’y papasok ng maaga at magtatrabaho nang lampas

Sa takdang oras, kung kinakailangan;

Magsisilbi nang magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan;

Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba

Pang pag-aari ng pamahalaan;

Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa

Lumalapit sa aming tanggapan;

Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala;

Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan

Sa sarili kong kapakanan

Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol;

 

Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan

Upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas;

Sapagka’t ako’y isang kawani ng gobyerno ay tungkulin ko

Ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko

 

At sa panahong ito;

Ako at ang aking kapwa kawani ay kailangan tungo sa isang

Maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas

Sa harap ninyong lahat, ako’y taos pusong nanunumpa.

 

NEWS

2a. denr inspects quezon city engineered sanitary landfill

 

DENR inspects Quezon City Engineered Sanitary Landfill

February 3, 2017

 

The Department of Environment and Natural Resources (DENR), led by Usec. Sylvia Ordoñez, President-designate for the Natural Resources Development Corporation, conducted an ocular inspection of the Quezon City Engineered Sanitary Landfill in Payatas, Quezon City on Friday, February 3, 2017.

Joining Usec. Ordoñez are DENR-NCR Regional Director Lourdes C. Wagan, EMB-NCR Regional Director Vizminda Osorio, and Dir. Elsie Encarnacion of the Solid Waste Management Office (SWMO) of the Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

The team inspected the facility and initiated talks on its possible conversion as an ecotourism destination, following the directives of DENR Secretary Gina Lopez to seek for biodiversity-friendly enterprises that would benefit the people. Sec. Lopez earlier raised concern about the proximity of the landfill to the La Mesa reservoir and asked the city government to close and rehabilitate the area.

PHOTO RELEASES

OTHER LINKS

  • office-of-the-president

  •   
  • rpseal

        *EMB   *MGB   *FMB   * PAWB  * LMB    * ERDB