Department of Environment and Natural Resources

 

Panunumpa ng Kawani ng Gobyerno

 

 

 

 Ako’y kawani ng gobyerno,

Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay

Dahil dito,

Ako’y papasok ng maaga at magtatrabaho nang lampas

Sa takdang oras, kung kinakailangan;

Magsisilbi nang magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan;

Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba

Pang pag-aari ng pamahalaan;

Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa

Lumalapit sa aming tanggapan;

Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala;

Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan

Sa sarili kong kapakanan

Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol;

 

Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan

Upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas;

Sapagka’t ako’y isang kawani ng gobyerno ay tungkulin ko

Ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko

 

At sa panahong ito;

Ako at ang aking kapwa kawani ay kailangan tungo sa isang

Maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas

Sa harap ninyong lahat, ako’y taos pusong nanunumpa.

 

NEWS

lakbay manila bay sanapa2

 

Lakbay Manila Bay with SANAPA Federation

April 22, 2017

 

DENR-National Capital Region (DENR-NCR) celebrated Earth Day 2017 by inviting officers of Samahan ng Nagkakaisa sa Palupa (SANAPA) Federation—an alliance of urban poor homeowner associations based in Quezon City—to a tour of SIAD sites in Metro Manila.

Dubbed as “Lakbay Manila Bay”, the educational tour took SANAPA officers to the La Mesa Watershed Reservation Arboretum, the Quezon City Engineered Sanitary Landfill, the National Ecology Center, and the Las Piñas-Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area (LPPCHEA) on Earth Day, April 22, 2017.

The activity, organized by the Regional Public Affairs Office (RPAO) of DENR-NCR, in partnership with the Environmental Education and Information Unit (EEIU) of the Environmental Management Bureau-National Capital Region (EMB-NCR) and the Public Information Office of the Laguna Lake Development Authority (LLDA), aims to educate participants about the state of environment of Metro Manila through a visit of ecologically important sites in Metro Manila. It also aims to inform the public of the actions taken by DENR-NCR to address issues like environmental degradation, air and water pollution, solid waste and climate change among others.

SANAPA officers were much surprised to learn that Metro Manila still has a dipterocarp forest (La Mesa Watershed) and a sprawling mangrove area (LPPCHEA).

Lakbay Manila Bay was organized to popularize the four (4) Sustainable Integrated Area Development (SIAD) sites of DENR-NCR. It has two components—a lecture and actual tour.

The regional office aims to develop and transform these areas into ecotourism destination and help generate job and income for local communities

(Photos by Lloyd Hatulan of EMB-NCR)

 

PHOTO RELEASES

DENR-NCR stages “All for Women Exhibit”

March 27, 2017

March 27, 2017

Women leaders of DENR-NCR feted in ceremony

OTHER LINKS

  • office-of-the-president

  •   
  • rpseal

        *EMB   *MGB   *FMB   * PAWB  * LMB    * ERDB