Department of Environment and Natural Resources

 

Panunumpa ng Kawani ng Gobyerno

 

 

 

 Ako’y kawani ng gobyerno,

Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay

Dahil dito,

Ako’y papasok ng maaga at magtatrabaho nang lampas

Sa takdang oras, kung kinakailangan;

Magsisilbi nang magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan;

Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba

Pang pag-aari ng pamahalaan;

Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa

Lumalapit sa aming tanggapan;

Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan

Upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas;

Sapagka’t ako’y isang kawani ng gobyerno ay tungkulin ko

Ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko

 

Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala;

Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan

Sa sarili kong kapakanan

Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol;

 

At sa panahong ito;

Ako at ang aking kapwa kawani ay kailangan tungo sa isang

Maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas

Sa harap ninyong lahat, ako’y taos pusong nanunumpa.

 

NEWS

wildlife retrieval

 

DENR-NCR rescues wild animals in Novaliches, Quezon City

March 8, 2018

The Department of Environment and Natural Resources – National Capital Region (DENR-NCR) rescued on Thursday, 8 March 2018, two (2) wild animals in Quezon City.

Responding to a call made by Mr. Joseph Lim, DENR-NCR personnel rushed to Greenview Executive Village in Novaliches, Quezon City to rescue a reticulated python and a monkey.

Mr. Lim said he caught the snake on the street near his house after he found it wounded fighting a rat, presumably its prey. Wounds are visible the reptile’s head and tail. He also persuaded his friend, Mr. Edsel Eleoco, to turnover his pet monkey to DENR. Mr. Eleoco admitted having received the monkey three (3) years ago as a gift from a friend.

Mr. Ariel De Jesus of the Surveillance and Intelligence Section, Enforcement Division, DENR-NCR led the retrieval of the wild animals. Both python and monkey were handed safely to the Animal Receiving Area of the Biodiversity Management Bureau (BMB) for overall health assessment.

Resident veterinarian and Wildlife Rescue Center In-Charge Chief Glenn S. Maguad from BMB examined and treated the python’s injuries. He explained that certain conditions must be met before rescued wild animals are reintroduced into the wild, foremost among which is the health of the animal and its ability to hunt and survive on its own in the wild.

DENR is the primary government agency responsible for the conservation, management, development, and proper use of the country's environment and natural resources, as well as wildlife animals.

OTHER NEWS

WATCH: DENR-National Capital Region confiscates two container vans of illegally transported rattan poles.

rattan news

more vid

PHOTO RELEASES

OTHER LINKS

  • office-of-the-president

  •   
  • rpseal

        *EMB   *MGB   *FMB   * PAWB  * LMB    * ERDB