Department of Environment and Natural Resources

 

Panunumpa ng Kawani ng Gobyerno

 

 

 

 Ako’y kawani ng gobyerno,

Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay

Dahil dito,

Ako’y papasok ng maaga at magtatrabaho nang lampas

Sa takdang oras, kung kinakailangan;

Magsisilbi nang magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan;

Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba

Pang pag-aari ng pamahalaan;

Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa

Lumalapit sa aming tanggapan;

At sa panahong ito;

Ako at ang aking kapwa kawani ay kailangan tungo sa isang

Maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas

Sa harap ninyong lahat, ako’y taos pusong nanunumpa.

 

Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala;

Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan

Sa sarili kong kapakanan

Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol;

 

Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan

Upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas;

Sapagka’t ako’y isang kawani ng gobyerno ay tungkulin ko

Ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko

 

NEWS

Mensahe para sa Bagong Taon

Jan 1, 2019

Sa pagtatapos ng 2018, ako, kasama ang lahat ng opisyal at mga kawani ng DENR National Capital Region, ay malugod na bumabati sa inyong lahat ng isang Makakalikasang Bagong Taon! Umaasa kaming naging masaya at mapayapa ang ating pagsalubong sa Bagong Taon.

Nais naming ipaabot sa inyo ang marubdob na pasasalamat sa pagiging aktibo at maaasahang katuwang namin sa pagharap at pagtugon sa lahat ng usaping pangkalikasan na kinaharap ng ating rehiyon at bansa nitong nagdaang taon. Kayo po ang buhay na patotoo na marami pa rin sa ating kababayan ang tunay na nagpapahalaga sa ating kapaligiran at likas yaman.

Ngunit hindi pa tapos ang ating tungkulin. Sa halip, mas malaking hamon pa ang ating kakaharapin ngayong bagong taon. Kung noong 2018 ay naging tampok na usapin ang paglilinis ng Boracay, ngayong 2019, alinsunod na rin sa direktiba ng ating mahal na Kalihim ng DENR, Roy A. Cimatu, ay tututukan natin ang paglilinis ng Manila Bay.

Hindi na lingid sa ating kaalaman ang lumalalang polusyon sa Manila Bay. Laman itong palagian ng mga pahayagan, telebisyon, radyo, maging ng social media. Marami na rin ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala at pumuna sa wari’y kawalan ng malinaw na aksyon ng pamahalaan upang lutasin ang problema ng pagkasira ng Manila Bay.

Bilang tugon, ipinahayag ni Sec. Cimatu na nais niyang tutukan ng DENR ang Manila Bay at linisin ito tulad ng nagawa sa Boracay. Inatasan niya ang mga regional offices ng DENR na nakapaloob sa tinatawag na Manila Bay Area—bilang banggit, ang Central Luzon (Region 3), CALABARZON (Region 4-A), at Metro Manila (NCR)—na pag-aralan at maghanda sa mga hakbang upang malinis ang Manila Bay.

Kaugnay nito, ipinanukala ng ating tanggapan ang pagtatatag ng apat (4) na field offices ng DENR National Capital Region. Ito ay upang lalong mailapit at agarang makatugon ang ating tanggapan sa mga pangangailangan at serbisyong pang-kalikasan ng ating mga kababayan saan mang bahagi ng rehiyon. Bukod dito, magtatayo rin tayo ng mga karagdagang tanggapan na sadyang tututok sa rehabilitasyon ng Manila Bay at sa anim na coastal cities ng Metro Manila, ang Malabon, Navotas, Manila, Pasay, Las Pinas at Paranaque City.

Gayundin, inatasan natin ang Environmental Management Bureau-National Capital Region (EMB-NCR) na paigtingin ang environmental monitoring at implementation ng mga batas pangkalikasan dito sa lahat ng sulok ng Metro Manila. Lubos nating nauunawaan na mawawalan ng saysay ang anumang paglilinis natin sa Manila Bay kung ang mga ilog at estero na pinagmumulan ng mga basura’t dumi ay hindi rin natin malilinis.

Dagdag dito, pinatututukan natin sa Manila Bay Site Coordinating/Management Office-National Capital Region (MBSCMO-NCR) ang pagbubuo ng database hinggil sa pollution load ng bawat siyudad at munisipalidad ng Metro Manila, pati na ang pagpapatibay ng ugnayan ng DENR-NCR sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito ang Department of Interior and Local Government- National Capital Region (DILG-NCR), Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), Department of Public Works and Highways-National Capital Region (DPWH-NCR), at marami pang iba pa, kasama na ang mga lokal na pamahalaan, civil society at peoples’ organizations, academe at iba pang stakeholders ng Manila Bay.   

Gayunpaman, sa lahat ng mga ito, alam naming kayo, ang taong bayan, ang siyang may pinakamaking gampanin at bahagi sa pagsasakatuparan ng ating layunin na malinis ang Manila Bay. Sapagkat sa huli, ang inyong aktibong pakikilahok at pakikibahagi sa mga plano, proyekto at pagkilos ng DENR at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa Manila Bay, ang susi sa tagumpay ng mga ito.

Dahilan dito, umaasa kaming makakasama namin kayong muli sa pagharap sa hamon ng paglilinis ng Manila Bay.

Hindi lang ang DENR ang makakalutas sa problema ng polusyon sa Manila Bay. Ikaw, ako, tayo—at ang sama-sama nating pagkilos—ang solusyon. Sapagkat Ikaw… Ako… Tayo Ang Manila Bay.  

Muli, isang makakalikasang bagong taon.

 

JACQUELINE A. CAANCAN, CESO V

Regional Executive Director, DENR-NCR

PHOTO RELEASES

OTHER LINKS

  • office-of-the-president

  •   
  • rpseal

        *EMB   *MGB   *FMB   * PAWB  * LMB    * ERDB