Department of Environment and Natural Resources

 

Panunumpa ng Kawani ng Gobyerno

 

 

 

 Ako’y kawani ng gobyerno,

Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay

Dahil dito,

Ako’y papasok ng maaga at magtatrabaho nang lampas

Sa takdang oras, kung kinakailangan;

Magsisilbi nang magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan;

Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba

Pang pag-aari ng pamahalaan;

Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa

Lumalapit sa aming tanggapan;

Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala;

Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan

Sa sarili kong kapakanan

Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol;

 

Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan

Upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas;

Sapagka’t ako’y isang kawani ng gobyerno ay tungkulin ko

Ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko

 

At sa panahong ito;

Ako at ang aking kapwa kawani ay kailangan tungo sa isang

Maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas

Sa harap ninyong lahat, ako’y taos pusong nanunumpa.

 

NEWS

6. denr-ncr renews toka-toka partnership with manila water inc. main

 


October 17, 2016
 
 
DENR-NCR officials, led by Regional Director Lourdes C. Wagan, posed with officials of Manila Water Company, Inc. (MWCI) during the Toka-Toka partnership renewal seal signing on Monday, 17 October 2016 at the DENR-NCR Office, National Ecology Center, East Avenue, Diliman, Quezon City.
 
RD Wagan and Mr. N. Eric T. Sevilla, Jr., MWCI Head for Corporate Strategic Affairs Group and Corporate Communications, signed the seal (inset photo) as Assistant Regional Director Sofio B. Quintana, PhD (Technical Services) and Amelita DJ Ortiz (Management Services) stood witness.    

 

PHOTO RELEASES

OTHER LINKS

  • office-of-the-president

  •   
  • rpseal

        *EMB   *MGB   *FMB   * PAWB  * LMB    * ERDB